embleem

HISTORIEK

Verzamelaars van munten en medailles wilden zich verenigen met het doel om: enerzijds onderling kennis uit te wisselen en anderzijds de numismatiek dusdanig te promoten, dit onder de vorm van kennis te vergaren, te verspreiden en uiteraard het verzamelen zelf.

Het EGMP/AEN kent zijn bestaan in 1950 met als eerste voorzitter Willy Herssens, verschillende jaren was deze unie nationaal en tweetalig.
Omwille van technische - en praktische redenen besloot men in 1968 dat ieder zijn eigen weg zouden gaan.

 

WAT IS HET EGMP

Het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde is een overkoepelende vereniging van acht onafhankelijke nederlandstalige numismatische verenigingen en telt ongeveer een 1200 leden.
Elke aangesloten vereniging behoudt, mits het respecteren van enkele voorwaarden, haar eigen karakter en bepaalt zelf haar activiteiten.
Het EGMP is een feitelijke vereniging (FV) die haar financiële belangen laat waarnemen door het EGMP VZW. 
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een Raad van Beheer waarbij alle afdelingen vertegenwoordigd zijn.
In 2000, op haar 50e verjaardag kreeg het EGMP de status Koninklijk.

ACTIVITEITEN

Het EGMP organiseert jaarlijks in januari een veiling en publiceert sinds 1982 het driemaandelijks tijdschrift “De Muntklapper”, een Nederlandstalig tijdschrift met originele en hoogstaande artikelen die niet te technisch en/of te complex zijn. Deze studies richten zich op alle numismatische gebieden: munten, penningen, medailles, bankbiljetten. De uitgave van een jaarboek (+/- 250 Blz) eveneens met hoogstaande numismatische artikelen waarbij de auteur van het beste artikel wordt beloont met een medaille.

 

HOE VERZAMELEN

Enkele tips

 

LID WORDEN

Lid worden bij het EGMP kan enkel bij een aangesloten afdeling door een mail te sturen naar het contactadres van de afdeling naar keuze.
Het lidgeld in België bedraagt 14 €, voor het buitenland is dit 20 € en geeft recht op:

  • GRATIS TOEGANG tot alle activiteiten van EGMP en AEN clubs.
  • GRATIS of verminderde toegang tot internationale ruildagen.
  • Een driemaandelijks tijdschrift met alle praktische info over onze clubs.
  • GRATIS ons jaarboek (meer dan 250 blz. numismatische artikels)

Opgelet:
Sommige afdelingen vragen een extra toelage voor het versturen van hun maandblad.