Filip

Terug

Munten

 

15 april 1960: Zijne Majesteit de Koning werd geboren te Brussel als oudste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola.

Scholen: hij volgt een klassiek en tweetalig schooltraject in het lager en middelbaar onderwijs in België en vervolgens bij de Koninklijke Militaire School.
Hij kiest voor een militaire opleiding bij de luchtmacht waar hij zijn brevet van jachtpiloot behaalt. Hij sluit zijn militaire opleiding af met het brevet van parachutist en commando.
Zet vervolgens zijn academische studies (trimester) verder aan de universiteit van Oxford en twee jaar aan de universiteit van Stanford (VSA) waar hij het diploma van master in de politieke wetenschappen behaalt.

1993: Na het overlijden van koning Boudewijn in 1993 brengt een kentering teweeg in het leven van de drieëndertigjarige prins. Hij wordt de vermoedelijke troonopvolger na de troonsbestijging van zijn vader Koning Albert II.

1999: hij trouwt hij met Mathilde d’Udekem d’Acoz. zij combineren een familieleven met de protocollaire en officiële verplichtingen. Zij voeden persoonlijk hun vier kinderen, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore, op. De kinderen groeien op in een meertalige omgeving en volgen het Nederlandstalig onderwijs.

21 juli 2013: Na de eedaflegging wordt hij de zevende Koning der Belgen

Voor uitgebreide informatie zie website Koninklijk Paleis, Brussel, België.

 

Munten

1 Eurocent 2 Eurocent 5 Eurocent 10 Eurocent 20 Eurocent 50 Eurocent
1 Euro 2 Euro        

 

Overname van gegevens mag niet, tenzij met toestemming en vermelding van de bron.

Terug | Boven