Het Schoolproject

GELD: van vee tot PC

 

Het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde vzw (EGMP) heeft een project ontwikkeld om het numismatisch verzamelen in Vlaanderen te stimuleren. Het wil kinderen laten kennis maken met de rijke geschiedenis van het geldwezen, attent maken op de diversiteit van onze betaalmiddelen en op ontdekking sturen naar het verhaal achter de munt.

Het project "Geld – van vee tot PC" is met de meeste zorg opgesteld en beantwoordt aan de noden van het modern onderwijs.

Rond het thema "geld" komen alle vakken aan bod. Het project is gericht naar leerlingen van het 6e leerjaar van het basisonderwijs en er werd rekening gehouden met de eindtermen van de 3e graad. De doelstellingen zijn vermeld per onderdeel.

De bundel in zijn geheel afwerken kan in 1 schoolweek, het is echter ook mogelijk de hoofdstukken apart aan de leerlingen aan te bieden.

Dit pakket bevat :

Het project ‘Geld van vee tot PC’ wordt u aangeboden door het EGMP, vereniging ter bevordering van de numismatiek in Vlaanderen en kan gratis en onbeperkt gedownload worden van deze website.

Wij wensen u veel succes en plezier met het afwerken van deze bundel.

Als leerlingen nadien zouden besluiten om een muntverzameling te starten, kunnen ze zich voor begeleiding en ondersteuning wenden naar de dichtstbij gelegen EGMP-afdeling. De vereniging zal de jongere enthousiast onthalen met een gratis jeugdlidmaatschap, indien hij/zij vergezeld is van een volwassene.

BELANGRIJKE OPMERKING: daar sommige van deze bestanden vrij groot zijn kan het lang duren vooraleer deze op uw scherm verschijnen. Daarom is het aanbevolen om met de RECHTER muisknop op het gewenste bestand te klikken en dan de optie "doel opslaan als…" of "save under…" te kiezen waarna het bestand zal opgeslagen worden op uw harddisk. Daarna kunt u het rustig offline bekijken.

Contact: Joris Frederickx Rudy Dillen


Boven