STATUTEN

Terug naar hoofdpagina

1. Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

De statuten van de vzw staan vermeld in het belgisch Staatblad.
Een overzicht van alle wijzigingen

Wijziging raad van bestuur 12/06/17

Wijziging raad van bestuur 11/06/15

Wijziging raad van bestuur 14/06/13

Wijziging raad van bestuur 22/06/12

Wijziging raad van bestuur 10/12/10

Wijziging raad van bestuur 07/11/07

Overbrenginging sociale zetel 11/05/07

Statuten VZW 21/02/05

2. Feitelijke vereniging (FV)

Statuten van de FV