STATUTEN

Terug naar hoofdpagina

1. Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

De statuten van de vzw staan vermeld in het belgisch Staatblad.

Statuten VZW 21/02/05

2. Feitelijke vereniging (FV)

Statuten van de FV