PENNINGEN

Het EGMP heeft reeds meerdere penningen uitgebracht. Vanaf hun 15de verjaardag in 1965 wordt er jaarlijks een penning uitgebracht ter gelegenheid van de algemene vergadering. De thema's van deze penningen zijn dan ook vaak verwant met de plaats waar deze vergadering doorging. De keerzijde van de penning wordt telkens opgedragen aan een verdienstelijk lid.

Bijbestellen: Kan zolang de penningen voorradig zijn. (huldigingspenningen kunnen niet bijbesteld worden)
Ze zijn beschikbaar in het zilver voor 15€ en in het brons voor 8€, exclusief verzendingskosten.

Alle uitgegeven penningen staan in drie verschillende overzichten opgelijst :

1. Huldigingspenningen van het EGMP
2. Penningen van het EGMP-AEN (periode 1960-1981)
3. Penningen van het EGMP (vanaf 1982)

 

Alle uitgegeven penningen door de verenigingen:

1. Aalst 2. Antwerpen 3. Brugge 4. Dendermonde
5. Leuven 6. Herentals 7. Tienen 8. Zuid-West Vlaanderen


1. Huldigingspenningen van het EGMP toegekend aan:

Vanaf 2004 kent het EGMP aan verdienstelijke EGMP-leden een huldigingspenning toe.
Jaarboek Gehuldigde Verdienste (vermelding op de keerzijde)
2022 Laurens Aernout Beste artikel in het jaarboek / 2021 /Vera-paz, een vergeten stukje Belgische geschiedenis /
Auteur: Laurens Aernout
2021 Arnaud Grispen &
Jan Moens
Beste artikel in het jaarboek / 2020 / De Gouden medaille 1880 voor 50 jaar Belgische Onafhankelijkheid /
Auteurs: Arnaud Grispen en Jan Moens
2020 Hugo Vanhoudt Beste artikel in het jaarboek / 2019 / De Gentse nobel 1582 met twee ineengeslagen handen onder een kroon / Auteur: Hugo Vanhoudt
Laurens Aernout Aan / Laurens Aernout / auteur CBNU
2019 Linda Everaert Beste artikel in het jaarboek / 2018 / Herkenningstekens bij vondelingen: een numismatische studie / Auteur: Linda Everaert
Huguette Taymans Aan / Huguette Taymans / penningmeester
2018 Luc Van Eeckhoudt Beste artikel in het jaarboek / 2017 / "Laurent-Joseph HARt, de meest vermaarde portretmedailleur uit de regeerperiode van koning Leopold I" / Auteur: Luc Van Eeckhoudt
  Ereleden EGMP

Aan ereleden | EGMP FV | A. Dewil | W. Geets | U. Hautekeete | R. Waerzeggers | E. Schutyser.

2017 Willy Geets Beste artikel in het jaarboek / 2016 / "Maximiliaan, feodaal monarch, en zijn efemere muntslag in Mechelen (1485-94)" / Auteur: Willy Geets
Jean-Claude Martiny Aan / Jean-Claude Martiny / secretaris / 2015-2017
Raymond De Marie Aan / Raymond De Marie / penningmeester / 2012-2016
2016 Raf Van Laere Beste artikel in het jaarboek / 2015 / "HET MUNTSCHATTENCOMPLEX / VAN NIEUWERKERKEN / UIT HET BEGIN VAN DE 19e EEUW" / Auteur: Raf Van Laere
Willy Geets Aan / Willy Geets / voorzitter / EGMP / 2010-15
2015 Hendrik Van Caelenberghe Beste artikel in het jaarboek / 2014 / "Schotse munt verovert de Lage Landen” /
Auteur: Hendrik Van Caelenberghe
Jan Moens Aan / Jan Moens / redacteur / Jaarboek / EGMP
2014 Willy Geets Beste artikel in het jaarboek / 2013 / "Mijmeringen bij een penning Brussels” / Auteur: Willy Geets
Rudy Dillen Aan / Rudy Dillen / 10 jaar voorzitter / Numismatica / Herentals
2013 Jan Moens Beste artikel in het jaarboek / 2012 / "Griekse en Italiaanse muntcrises in de 19e eeuw" / Auteur: Jan Moens
Antoine Bruylandt Aan / Antoine Bruylandt / secretaris / 2010 - 2013 / EGMP
2012 Aimé Haeck Beste artikel in het jaarboek / 2011 / "De leeuwengroten met het kruisje van Lodewijk van Male: een proeve van (her)classificatie" / Auteur: Aimé Haeck
Joris Frederickx Aan / Joris Frederickx / auteur / schoolproject / EGMP
2011 Luc Van Eeckhoudt Beste artikel in het jaarboek / 2009 / "De medailles en de penningen van de Heilige pater Damiaan (1840-1889) van Molokaï, een bijdrage tot de religieuze numismatiek" / Auteur: Luc Van Eeckhoudt
Aimé Haeck Aan Aime Haeck / EGMP- / veilingmeester / 2005-2010
2010 Nicole Vincent Beste artikel in het jaarboek / 2009 / "APERCU DE LA FRANC-MACONNERIE / A TRAVERS LA NUMISMATIQUE" / Auteur: Nicole Vincent
2009 Willy Geets Beste artikel in het jaarboek / 2008 / "HET MUNTATELIER VAN WALEM / OP DE NUMISMATISCHE KAART / GEPLAATST" / Auteur: Willy Geets
Dirk Ooms Aan / Dirk Ooms / web-master EGMP / Algemene Vergadering / EGMP te Leuven / 10 mei 2009
2008 Marc Gheerardijn Beste artikel in het jaarboek 2007 / "GROTEN EN HALVE GROTEN / GESLAGEN IN VLAANDEREN / EN BRABANT OP NAAM VAN / DE FRANSE KONING(EN) FILIPS / (13de - 14de eeuw)" / Auteur / Marc Gheerardijn
Luc Vandamme AAN / LUC / VADAMME / VOORZITTER / NUMISMATICA LIMBURG / 1978 9. 1983. / 1995 - 6. 2004 - 7 / ALG. VERG. / TE TIENEN / 31 MEI 2008
2007 Jan Moens Beste artikel in het / jaarboek 2006 / "De numismatische geschiedenis tot 1900 / van platina en aanverwante metalen" / auteur / Jan Moens
2006 Ad Lansen Beste artikel in het jaarboek van 2005 / "Plantagegeld van Nederlands Indië"
Etienne Sierens Aan / Etienne Sierens / secretaris EGMP / 2001-2006 / Algemene vergadering / te Mechelen / 27 mei 2006
René Waerzeggers Aan / René Waerzeggers / Uit erkentelijkheid / 1982 - 2006
2005 Els De Palmenaer & Frederik Tielens Beste artikel in het jaarboek van 2003-2004 / "Berberjuwelen uit Marokko"
Jeannine Jacobs-De Coninck Aan / Jeannine Jacobs - De Coninck / secretaris / Numismatica Antverpia / verificateur EGMP / A.V. te Herentals / 21 mei 2005
Harry Dewit Aan / Harry De Wit / veilingmeester / 21 openingsartikels / Muntklapper.
Eddy Schutyser Aan / Eddy Schutijser / "Agenda Muntklapper" / 1994 - 2005
2003-2004 Roger Vanderleyden Aan / Roger Vanderleyden / beste artikel in het / jaarboek 2002 / "Afrikaanse ringen: / geld of niet?"
Edgard Moors Aan / Edgard Moors / 40 jaar ten dienste / van het E.G.M.P. / 1961 - 2001

2. Penningen van het EGMP-AEN (periode 1960-1981)
3. Penningen van het EGMP (vanaf 1982)

Boven