BOEKEN

Terug

Een overzicht van boeken uitgebracht door EGMP/AEN leden

Nederlandstalige werken | Franstalige werken | Engelstalige werken

Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831-2022
Auteur: Laurens Aernout
Gerard VAN LOON MEDALLIC HISTORY OF THE LOW COUNTRIES (1555-1716)
Auteur: Hugo Vanhoudt & John Saunders
NEW Sequel to Gerard Van Loon's Medallic History of the Low Countries (1716-1806). NEW
The goldcoinage of ancient to modern Belgium
Auteur: Hugo Vanhoudt & John Saunders
Gemeentepenningen - catalogus 2019
Auteur: Marc Willemans
Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831-2019
Auteur: Laurens Aernout
Opmerkelijke muntvondsten op Maaseiker grondgebied - Van de Kelten tot Wereldoorlog II
Auteur: Arnaud Grispen
De Mechelse muntslag onder Filips de Schone in context (1485 - 1494)
Auteur: Willy Geets
Officiële Catalogus der Belgische munten en Bankbiljetten, MORIN - 2017
Auteurs: Peter Eyckmans en Frans Morin 
Kempisch noodgeld in Wereldoorlog I
Auteur: Rudy Dillen
Atlas der munten Van België - Van de Kelten tot heden - 2e druk
Auteur: Hugo Vanhoudt
Leuven in metaal vereeuwigd
Auteur: René Waerzeggers (met medewerking van Harry Dewit)
Maria van Bourgondië – Gravin van Vlaanderen 1477 - 1482
Auteur: Jean-Claude Martiny
Gemeentepenningen - catalogus 2017
Auteur: Marc Willemans
Belegeringsmunten van Antwerpen 1814 - Nieuw! 2de druk met aanvullingen & nieuwigheden.
Auteur: Ronnie Van Uden
Lodewijk van Nevers. Graaf van Vlaanderen.
Historische & numismatische studie van de muntslag in Aalst en Gent
Auteur: Jean-Claude Martiny
Catalogus van Numismatische Uitgiften 1831-2017
Auteur: Laurens Aernout
De Brabantse kleine denieren van de dertiende eeuw
Auteur: Aimé Haeck
De eerste grote zilveren munten in Vlaanderen 1269 - 1322
Auteur: Jean-Claude Martiny
De Koloniale en Provenciale Muntslag van keizer Claudius II in Klein-Azië en Egypte
Auteur: Eddy Schutyser
Belegeringsmunten van Antwerpen 1814
Auteur: Ronnie Van Uden
De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, en van de Franse en Hollandse periode (1434-1830)
Auteur: Hugo Vanhoudt
Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831 - 2016
Auteur: Laurens Aernout
www.cbnu.be - Forum de zoektocht naar Belgische Varianten
Catalogus gemeentepenningen, medailles, jetons en biljetten van België
Auteur: Marc Willemans
Rekenmunt en klinkende munt in de Zuidelijke Nederlanden - Een complexe en intieme relatie (13de - 18de eeuw)
Auteur: Willy Geets
Het Munthuis in Gent Karolingers tot de Calvinistische Republiek 768-1584
Auteur: Jean-Claude Martiny
Middeleeuwse munten van de vroegere Belgische vorstendommen en heerlijkheden in vondsten (750-1433)
Auteur:
Aimé Haeck
Vervolg der Catalogi van Dupriez
Auteurs: Arnaud Grispen en Antoine Bruylandt
Francine Somers, een Gentse kunstenares
Auteur: Dr. Gabriël Stautemas en Eva Wuyts
Dolf Ledel Filantroop en Vrijmetselaar
Auteur: Luc Vandamme
De Romeinse keizers en hun munten
Mensen op metaal - Mensen in metaal
Munten van Claudius II en Quintillus inclusief hun Consecratiemunten
De Muntomloop in Vlaanderen

Auteur: Eddy Schutyser
Filips van Chieti en Loreto, Historische en numismatische studie
Auteur: Marc Gheerardijn
Munten rekenpenningen muntgewichten en religieuze devotionalia uit het Begijnhof van Kortrijk
Auteurs: Luc Beeckmans, Frans De Buyser en Gaston Van Bulck (contact: Urbain Hautekeete)
De Medailles uit het Patrimonium van de Koninklijke en Ridderlijke hoofdgilde van St-Michiel te Gent
Auteur: Huguette Taymans
Academia Gandavensis in nummis
Auteur: André Despretz (contact: C. Dekesel)
Wereldtentoonstelling Gent 1913 in Metaal vereeuwigd
Auteur: Eva Wuyts (contact: C. Dekesel)

Franstalige werken

Les monnaies de la principauté de Liège I , De Notger à Henri de Gueldre (972 - 1274) - plank 5
Les monnaies de la principauté de Liège II, De Jean d'Enghien à Robert de Berghes (1274 - 1564) - plank 1
Les monnaies de la principauté de Liège III, De Gérard de Groesbeeck au rattachement à la France (1564 - 1794) - plank 8
Les monnaies de la principauté de Liège IV. Monnaies particulières, jetons, médailles, méreaux, trébuchets - plank roos tot druiven
Auteur: Jean-Luc Dengis

Engelstalige werken

Plantation Tokens of the Dutch East Indies
Auteur: Ad Lansen
A numismatic History of Congo/Zaïre 1887-1997
Auteur: van Richard K. LeVan in samenwerking met Beverly B. LeVan en Leopold Verbist

 

Boven | Terug