EVEN VOORSTELLEN

Numismatica Brugge en Het Vrije werd in 1950 opgericht met als doel om de numismatiek in West-Vlaanderen te bevorderen.
Iedere verzamelaar van munten, penningen en/of medailles is welkom op onze ruilvergaderingen.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

HET BESTUUR

Voorzitter Kris Vannieuwenhuyse (voor meer informatie)
Ondervoorzitter Yvo De Craemere
Penningmeester John Schelstraete
Secretaris en ledencontact Laura-Mariana Barbu
Veilingmeester John Schelstraete
Redactie maandblad Yvo De Craemere
Erevoorzitter Eddy Schutyser

RUILVERGADERINGEN

Maandelijkse ruilvergaderingen

30m tafels met numismatisch materiaal
elke tweede maandag van de maand
met veiling vanaf 19 u in lokaal
Lokaal C.M. Koningin Astridlaan 2, 8200 St Michiels-Brugge
Internationale ruilbeurs - Grote ruildag

200m tafels met numismatisch materiaal
in het KTA Brugge Rijselstraat 7,
Sint-Michiels Brugge

PENNINGEN

Numismatica Brugge en Het Vrije heeft reeds verschillende penningen uitgebracht.
De meeste van deze penningen werden ontworpen en gegraveerd door een van onze leden.
Deze werden in beperkte oplage vervaardigd en zijn momenteel niet meer voorradig.
Een overzicht en informatie van alle penningen - klik hier


VEILING

Elke maand wordt er een veiling onder de leden georganiseerd, met daarin 150 à 180 loten.
De loten worden tentoon gesteld vanaf 19.30 u. De veiling start om 21.00 u stipt.
Informatie hierover vindt men in het maandblad en op deze website.

LIDMAATSCHAP

Lidgeld EGMP 16,- € / Buitenland 24,- €
aangesloten bij een andere EGMP-afdeling 8,- € / Buitenland 10- €
Toezending lidkaart 1,- €
Abonnement maandblad voor leden Numismatica brugge en E.G.M.P 25,- € / Buitenland 25,- € ; Pdf-file 5,- €*
Abonnement maandbladvoor Niet-leden EGMP 40,- € / Buitenland 35,- € ; Pdf-file 10,- €*
* de prijs voor toezending van het tijdschrift als Pdf-file is dezelfde voor binnenland en buitenland.
Toezending van het EGMP- jaarboek Overeen te komen (posttarief)
Bankrekening : 775-5647411-92  op naam van NUMISMATICA BRUGGE
IBAN: BE12 7755 6474 1192
BIC: GKCCBEBB

Op deze wijze sluit U zich aan bij Numismatica Brugge en Het Vrije en de overkoepelende vereniging het EGMP. 
U ontvangt dan:

Boven