EVEN VOORSTELLEN

De Numismatische Kring Dendermonde werd in 1973 opgericht met als doel om de numismatiek in de Dendermondse regio te bevorderen. Zij werd in het EGMP opgenomen op de algemene vergadering te Tienen in 1974.

Iedere verzamelaar van munten, penningen, medailles, bankbiljetten, noodgeld, tokens enz... is welkom op onze ruilvergaderingen.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

HET BESTUUR

Voorzitter, redactie: Dirk Van Der Sijp
Ondervoorzitter: Tom Peeters
Penningmeester, secretaris, veilingmeester: Emmy Van De Perre
Catering, matriaalmeester: André Goosens

Info: dvds4@telenet.be

INTERNATIONALE RUILBEURS
groter formaat klik op de afbeelding
op 9 mei 2024

RUILVERGADERINGEN

Maandelijkse ruilvergaderingen

70m tafels met numismatisch materiaal
elke eerste zaterdag van de maand
(behoudens wijzigingen)
van 12 tot 16.30u in zaal 't Kloksken, Pijnderslaan 88, 9200 Dendermonde

Internationale ruilbeurs

200m tafels met numismatisch materiaal
in het Koninklijk Atheneum
Geldroplaan, 9200 Dendermonde

PENNINGEN

De Numismatische Kring Dendermonde heeft reeds verschillende penningen uitgebracht. De meeste van deze penningen werden ontworpen en gegraveerd door een van onze leden. Sommige van deze penningen zijn nog voorradig, meer informatie te verkrijgen via de voorzitter.
Een overzicht en informatie van alle penningen - klik hier

LIDMAATSCHAP

Heeft u nog geen lidmaatschap bij een afdeling van het EGMP, stort dan 16 EUR (buitenlandse leden: 24 EUR) op rekening IBAN: BE06 9791 3240 6722 - BIC: ARSPBE22 met de vermelding "LIDMAATSCHAP en het jaartal".

U ontvangt dan:

Bent U reeds lid bij een andere afdeling van het EGMP, stort dan 12 EUR op rekening IBAN: BE06 9791 3240 6722 - BIC: ARSPBE22 met de vermelding "LIDMAATSCHAP en het jaartal". Op deze wijze sluit U zich bijkomend aan bij Numismatische kring Dendermonde.
U ontvangt dan:

Boven