klik op de afbeelding voor de inhoudstafel

Laatste wijziging: 12 juli 2024

 

Voor de nieuwste info klik op de sponsorafbeelding

provided by Dynamic Drive

 Voor meer informatie: klik op de post-it (indien beschikbaar)

HISTORIEK

Verzamelaars van munten en medailles wilden zich verenigen met het doel om:

 • enerzijds onderling kennis uit te wisselen.
 • anderzijds de numismatiek dusdanig te promoten, dit onder de vorm van:
  - kennis te vergaren
  - kennis te verspreiden en het verzamelen zelf.

In 1950 kent het EGMP/AEN kent zijn bestaan met als eerste voorzitter Willy Herssens.
Tot in 1968 was deze unie nationaal en tweetalig daarna besloot men dat elk zijn eigen weg zou gaan.

 

WAT IS HET EGMP

 • Is een overkoepelende vereniging van acht nederlandstalige numismatische verenigingen en telt ongeveer een 1200 leden.
 • Elke aangesloten vereniging behoudt, mits het respecteren van enkele voorwaarden, haar eigen karakter en bepaalt zelf haar activiteiten. 
 • Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een Raad van Beheer waarbij alle afdelingen vertegenwoordigd zijn.
 • Met haar 50e verjaardag (2000) kreeg het EGMP de status Koninklijk.

ACTIVITEITEN

Het EGMP:

 • Organiseert jaarlijks in januari een ledenveiling.
 • Publiceert sinds 1982 het driemaandelijks Nederlandstalig tijdschrift “De Muntklapper”, met alle praktische info over onze clubs.
 • Publiceert een jaarboek (+/- 250 Blz) met hoogstaande numismatische artikelen waarbij de auteur van het beste artikel wordt beloond met een medaille.

HOE VERZAMELEN

Zie "Gids voor verzamelaars".
De nieuwe "Gids voor verzamlaars 2.0": meer info

 

LID WORDEN

Kan enkel bij een aangesloten afdeling door een mail te sturen naar het contactadres van de afdeling naar keuze.

Het lidgeld in België bedraagt 16 €, voor het buitenland is dit 24 € en geeft recht op:

 • GRATIS TOEGANG tot alle activiteiten van EGMP en zijn aangesloten afdelingen.
 • GRATIS of verminderde toegang tot internationale ruildagen.
 • Het tijdschrift 'De Muntklapper'
 • Het jaarboek.
Een nieuwe penning werd aangemaakt : IN MEMORIAM - Harry DeWit